跳到主要內容區塊
新住民照顧與輔導服務-英文形象

Tiếng Việt

:::
Tiếng Việt
友善列印

Cục Dân Chính

 1. Hạng mục phục vụ của các cơ quan hành chính dân sự quản lý hộ tịch, hộ khẩu của Cục Dân chính
 2. Tư vấn hỗ trợ cư dân mới thích nghi với cuộc sống ở Đài Loan.
 3. Nhập quốc tịch.
 4. Đăng ký hộ khẩu
 5. Kiểm tra kiến thức cơ bản như: khả năng ngôn ngữ (tiếng Hoa), quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
 6. Bản hướng dẫn qui trình thủ tục cho người nước ngoài kết hôn với người Đài Loan, xin nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) và đăng ký hộ khẩu. (Nhấn mở Link liên kết )

 

III. Thông tin liên lạc của các cơ quan hành chính dân sự quản lý hộ tịch, hộ khẩu:
Tên cơ quan Văn phòng Địa chỉ
Address
Điện thoại

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Tân Doanh

Văn phòng Tân Doanh

- Lầu 1, Tòa nhà Thế Kỷ, số 36, đường Dân Trị, quận Tân Doanh, thành phố Đài Nam

06-6323470

Văn phòng Diêm Thủy

- Số 102, đường Bắc Môn, quận Diêm Thủy, thành phố Đài Nam

06-6521404

Văn phòng Liễu Doanh

- Số 2, ngõ Bác Ái, quận Liễu Doanh, thành phố Đài Nam

06-6220744

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Bạch Hà

Văn phòng Bạch Hà

- Số 128, đường Trung Sơn, quận Bạch Hà, thành phố Đài Nam

06-6852314

Văn phòng Hậu Bích

- Số 6, phường Hậu Bích, quận Hậu Bích, thành phố Đài Nam

06-6872859

Văn phòng Đông Sơn

- Số 219/1 Đông Sơn, Quận Đông Sơn, thành phố Đài Nam

06-6801154

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Ma Đậu

Văn phòng Ma Đậu

- Số 35, ngõ Trung Hoa, quận Ma Đậu, thành phố Đài Nam

06-5722105

Văn phòng Liễu Doanh

- Số 15, ngõ Nhân Hòa 1, quận Hạ Doanh, thành phố Đài Nam

06-6892480

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Quan Điền

Văn phòng Quan Điền

- Số 237, đoạn 1, ngõ Tín Nghĩa, quận Quan Điền, thành phố Đài Nam

06-5791740

Văn phòng Lục Giáp

- Số 212, đường Trung Sơn, quận Học Giáp, thành phố Đài Nam

06-6982408

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Giai Lý

Văn phòng Giai Lý

- Số 17, đường Trung Hiếu, quận Giai Lý, thành phố Đài Nam

06-7224172

Văn phòng Tây Cảng

- Số 337, đường Trung Sơn, quận Tây Cảng, thành phố, Đài Nam

06-7952414

Văn phòng Thất Cổ

- Số 376, phường Đại Trình, quận Thất Cổ, thành phố Đài Nam

06-7872127

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Học Giáp

Văn phòng Học Giáp

- Số 313, đường Hoa Tông, quận Học Giáp, thành phố Đài Nam

06-7833844

Văn phòng Tướng Quân

- Số 212/1 Trung Hưng, quận Tướng Quân, thành phố Đài Nam

06-7942154

Văn phòng Bắc Môn

- Số 229 Cựu Trình, phường Bắc Môn, quận Bắc Môn, thành phố Đài Nam

06-7862244

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Tân Hóa

Văn phòng Tân Hóa

- Số 11, Ngõ 31, Hòa Bình, quận Tân Hóa, thành phố Đài Nam

06-5903978

Văn phòng Đại Nội

- Số 74, Thạch Tử Lai, quận Đại Nội, thành phố Đài Nam

06-5761259

Văn phòng Sơn Thượng

- Số 36, phường Sơn Thượng, quận Sơn Thượng, thành phố Đài Nam

06-5781204

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Thiện Hóa

Văn phòng Thiện Hóa

- Số 269, đường Quang Phục, quận Thiện Hóa, thành phố Đài Nam

06-5817445

Văn phòng An Định

- Số 443/1 An Định, quận An Định, thành phố Đài Nam

06-5922228

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Ngọc Tĩnh

Văn phòng Ngọc Tĩnh

- Số 2/1, đường Trung Sơn, quận Ngọc Tĩnh, thành phố Đài Nam

06-5742474

Văn phòng Nam Tây

- Số 232, đường Trung Sơn, quận Nam Tây, thành phố Đài Nam

06-5751082

Văn phòng Nam Hóa

- Số 170, phường Nam Hóa, quận Nam Hóa, thành phố Đài Nam

06-5771164

Văn phòng Tả Trấn

- Lầu 2, số 122, phường Tả Trấn, quận Tả Trấn, thành phố Đài Nam

06-5731201

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Nhân Đức

Văn phòng Nhân Đức

- Số 3, ngõ 606, đường Trung Sơn, quận Nhân Đức

06-2704430

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Quy Nhân

Văn phòng Quy Nhân

- Số 1205, đoạn 1, đường Trung Chính Nam, quận Quy Nhân, thành phố Đài Nam

06-2302756

Văn phòng Quan Miếu

- Số 19, đường Văn Hành, quận Quan Miếu, thành phố Đài Nam

06-5952062

Văn phòng Long Khi

- Lầu 2, số 201, Tân Thị Tử, quận Long Khi, thành phố Đài Nam

06-5941182

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu Vĩnh Khang

Văn phòng Vĩnh Khang

- Số 735, ngõ Đại Đồng, quận Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

06-2326734

Văn phòng Tân Thị

- Số 242, ngõ Quang Hoa, quận Tân Thị, thành phố Đài Nam

06-5993582

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu quận Đông

Văn phòng quận Đông

- Số 195, đường Sùng Thiện, quận Đông, thành phố Đài Nam

06-3351559

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu quận Nam

Văn phòng quận Nam

- Số 2, đường Minh Hưng, quận Nam, thành phố Đài Nam

06-2913702

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu quận Bắc

Văn phòng quận Bắc

- Số 7, ngõ 238, đường Thành Công, quận Bắc, thành phố Đài Nam

06-2219303

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu An Nam

Văn phòng An Nam

- Số 306, đoạn 2, đường An Trung, quận An Nam, thành phố Đài Nam

06-2471161

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu An Bình

Văn phòng An Bình

- Số 318, đường Dục Bình, quận An Bình, thành phố Đài Nam

06-2953155

Phòng quản lý hộ tịch, hộ khẩu quận Trung Tây

Văn phòng Trung Tây

- Số 258, đoạn 3, đường Dân Tộc, quận Trung Tây, thành phố Đài Nam

06-2232609

 

Cục Xã Hội

1.Đối tượng phục vụ

Hộ tịch hoặc nơi cư trú thực tế tại thành phố Đài Nam, đồng thời là hôn phối người dân thuộc khu vực Đài Loan là người nước ngoài chưa nhập quốc tịch, không có quốc tịch, người dân khu vực Trung Quốc đại lục và cư dân Hong Kong hoặc Ma Cao, hoặc người dân đã nhập quốc tịch Đài Loan mà vẫn chăm sóc hướng dẫn cho những người và gia đình của họ.

2.Nội dung dịch vụ

 • Chăm sóc điện thoại
 • Dịch vụ tư vấn
 • Cung cấp dịch vụ thông dịch theo từng trường hợp của Cục chúng tôi
 • Dịch vụ quản lý từng trường hợp
 • Thiết lập phương án dịch vụ mạng phục vụ ủng hộ tài nguyên: (Dịch vụ hỗ trợ, phương án ủng hộ gia đình, phương án ủng hộ xã hội, phương án ủng hộ thông tin, phương án ủng hộ kinh tế, đào tạo nhận viên hướng dẫn dành cho Tân di dân v.v…)
 • Hướng dẫn thích ứng cuộc sống
 • Liên kết tài nguyên và giới thiệu chuyển tiếp
 • Tuyên truyền văn hóa đa nguyên và giáo dục quyền lợi
 • Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại thành phố Đài Nam (Tân di dân và người dân trên địa bàn thành phố đăng ký kết hôn và cư trú thực tế)

3.Trung tâm Dịch vụ Gia đình Tân di dân

◎ Trung tâm Dịch vụ Gia đình Tân di dân số 1

-Thực hiện: Hiệp hội Phúc lợi Xã hội Vạn Nhân Đài Loan Xã đoàn Pháp nhân

- Điện thoại: 06-6330327

-Địa điểm: Tầng 4, số 32, đường Trung Chính, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam.

◎Trung tâm Dịch vụ Gia đình Tân di dân số 2

-Thực hiện: Hội Tu nữ Truyền giáo Phương tế Vô nguyên tội Thánh mẹ Thiên chúa giáo Tài đoàn Pháp nhân

-Điện thoại: 06-2992562

-Địa điểm: Tầng 7, số 315, đoạn 2, đường Trung Hoa Tây, khu An Bình, thành phố Đài Nam.

◎Trung tâm Dịch vụ Gia đình Tân di dân số 3

-Thực hiện: Hiệp hội Nhân viên Công tác Xã hội Giáo đồ Cơ đốc giáo Đài Loan Xã đoàn Pháp nhân

-Điện thoại: 06-5950585

-Địa điểm: Số 111, đường Văn Xung, khu Quan Miếu, thành phố Đài Nam.

-Address: No. 111, Wenheng Rd., Guanmiao Dist., Tainan City 718, Taiwan (R.O.C.)

4.Liên kết mạng liên quan:

Mạng Cục Xã hội Chính quyền thành phố Đài Nam https://sab.tainan.gov.tw/News.aspx?n=21363&sms=19491

 

Cục Y Tế

 1. Cung cấp các dịch vụ về chẩn đoán, điều trị và các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ dành cho người vợ hoặc chồng là cư dân mới.
 2. Cung cấp hướng dẫn các vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản và y tế dự phòng, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc tiền và hậu sản (trước và sau khi sinh), chăm sóc- xét nghiệm sàng lọc cho thai phụ có nguy cơ cao, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi con bằng sữa mẹ, tiêm phòng, sàng lọc ung thư cho phụ nữ, phòng trị các bệnh mãn tính, phòng trị các bệnh truyền nhiễm, nâng cao sức khỏe tâm lý…
 3. Hỗ trợ người vợ hoặc chồng là người nước ngoài, người vợ hoặc chồng là người Trung Quốc Đại Lục tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.
 4. Giúp đỡ cư dân mới là những phụ nữ mang thai nhưng chưa có bảo hiểm y tế vì chưa nhập hộ khẩu được trợ cấp khi kiểm tra định kỳ trước khi sinh.
 5. Công tác chăm sóc sức khỏe cho các em là con của cư dân mới
 6. Tư vấn, kiểm tra và đánh giá môi trường chăm sóc an toàn tại nhà dành cho trẻ là con của các gia đình cư dân mới.
 7. Cung cấp phù hợp “Các biện pháp trợ cấp hoặc giảm chi phí sàng lọc dành cho thai phụ có nguy cơ cao” khi xét nghiệm chẩn đoán di truyền trước khi sinh, bệnh di truyền, di truyền hóa sinh, điều tiết sự sinh sản dành cho nhóm người đặc biệt và bỏ thai.
 8. Xét nghiệm sàng lọc sự phát triển của trẻ là con của các gia đình có vợ hoặc chồng là người nước ngoài và các gia đình có vợ hoặc chồng là người Trung Quốc Đại Lục, nếu trường hợp có nghi ngờ về sự chậm phát triển của trẻ sẽ hỗ trợ thông báo, giới thiệu đến các đơn vị trợ giúp và tiếp tục theo dõi tình hình phát triển của trẻ.
 9. Đối với những trường hợp nghi ngờ là dương tính khi làm xét nghiệm sàng lọc sơ sinh và những trường hợp dương tính thì tiến hành quản lí và theo dõi.

 

III. Phòng Y tế của các quận/khu phục vụ người vợ hoặc chồng là người nước ngoài
Tên cơ sở y tế Địa Chỉ
Address
Điện thoại

Phòng Y tế Quận Tân Doanh

Số 72, đường Tam Dân, quận Tân Doanh, thành phố Đài Nam

06-6355696

Phòng Y tế Quận Diêm Thủy

Số 1, đường Võ Miếu, quận Diêm Thủy, thành phố Đài Nam

06-6521041

Phòng Y Tế Quận Bạch Hà

-Số 5, đường Quốc Quang, Vĩnh An, quận Bạch Hà, thành phố Đài Nam

06-6852014

Phòng Y tế Quận Ma Đậu

Số 11-1, đường Hưng Quốc, phường Cảng Khẩu, quận Ma Đậu, thành phố Đài Nam

06-5722215

Phòng Y tế Quận Giai Lý

Số 159, đường Tiến Học, quận Giai Lý, thành phố Đài Nam

06-7224106

Phòng Y tế Quận Tân Hóa

Số 143, đường Kiến Khang, quận Tân Hóa, thành phố Đài Nam

06-5906025

Phòng Y tế Quận Thiện Hóa

Số 200, đường Trung Sơn, quận Thiện Hóa, thành phố Đài Nam

06-5837035

Phòng Y tế Quận Học Giáp

Số 38, đường Kiến Quốc, quận Học Giáp, thành phố Đài Nam

06-7833359

Phòng Y tế Quận Liễu Doanh

Số 54/5, Liễu Doanh, phường Sĩ Lâm, quận Liễu Doanh, thành phố Đài Nam

06-6220464

Phòng Y tế Quận Hậu Bích

Số 3, phường Hậu Bích, quận Hậu Bích, thành phố Đài Nam

06-6872624

Phòng Y tế Quận Đông Sơn

Số 236, phường Đông Sơn, quận Đông sơn, thành phố Đài Nam

06-6802618

Phòng Y tế Quận Hạ Doanh

Số 137, đoạn 2, đường Trung Sơn, phường Doanh Tiền, quận Hạ Doanh, thành phố Đài Nam

06-6892149

Phòng Y tế Quận Lục Giáp

Số 110, đường Trung Hoa, quận Lục Giáp, thành phố Đài Nam.

06-6982013

Phòng Y tế Quận Quan Điền

Số 128, đoạn 1, đường Trung Sơn, phường Long Điền, quận Quan Điền, thành phố Đài Nam

06-5791493

Phòng Y tế Quận Đại Nội

Số 2, phường Đại Nội, quận Đại Nội, thành phố Đài Nam

06-5761044

Phòng Y tế Quận Tây Cảng

Số 368 đường Trung Sơn, quận Tây Cảng, thành phố Đài Nam

06-7952338

Phòng Y tế Quận Thất Cổ

Số 379, phường Đại Trình, quận Thất Cổ, thành phố Đài Nam

06-7872277

Phòng Y tế Quận Tướng Quân

Số 185/6, phường Trung Hưng, quận Tướng Quân, thành phố Đài Nam

06-7942007

Phòng Y tế Quận Bắc Môn

Số 50, phường Vĩnh Long, quận Bắc Môn, thành phố Đài Nam

06-7862043

Phòng Y tế Quận Tân Thị

Số 12, ngõ Trung Hưng, quận Tân Thị, thành phố Đài Nam

06-5992504

Phòng Y tế Quận An Định

Số 59/1, phường An Định, quận An Định, thành phố Đài Nam

06-5922022

Phòng Y tế Quận Sơn Thượng

Số 35/2, phường Sơn Thượng, quận Sơn Thượng, thành phố Đài Nam

06-5781013

Phòng Y tế Quận Ngọc Tĩnh

Số 5, đường Trung Chính, quận Ngọc Tĩnh, thành phố Đài Nam

06-5742275

Phòng Y tế Quận Nam Tây

Số 226, đường Trung Chính, quận Nam Tây, thành phố Đài Nam

06-5751006

Phòng Y tế Quận Nam Hóa

Số 226/1, phường Nam Hóa, quận Nam Hóa, thành phố Đài Nam

06-5771139

Phòng Y tế Quận Tả Trấn

Số 172/15, phường Trung Chính, quận Tả Trấn, thành phố Đài Nam

06-5731114

Phòng Y tế Quận Nhân Đức

Số 2, hẻm 606, đường Trung Chính, phường Nhân Đức, quận Nhân Đức, thành phố Đài Nam.

06-2704153

Phòng Y tế Quận Quy Nhân

Số 1, đoạng 1, đường Trung Chính Bắc, quận Quy Nhân, thành phố Đài Nam

06-2304030

Phòng Y tế Quận Quan Miếu

Số 1000, đường Trung Chính, phường Sơn Tây, quận Quan Miếu, thành phố Đài Nam

06-5952395

Phòng Y tế Quận Long Khi

Số 158, đường Tân Thị Tử, phường Kỳ Đỉnh, quận Long Khi, thành phố Đài Nam

06-5941397

Phòng Y tế Quận Vĩnh Khang

Số 51, đường Văn Hóa, quận Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

06-2326507

Phòng Y tế Quận Đông

Số 418, đoạn 1, đường Lâm Sâm, phường Long Sơn, quận Đông, thành phố Đài Nam

06-2674085

Phòng Y tế Quận Nam

Số 6, đường Nam Hòa, quận Nam, thành phố Đài Nam

06-2618578

Phòng Y tế Quận Trung Tây

Số 94, ngõ Hoàn Hà, phường An Hải, quận Trung Tây, thành phố Đài Nam

06-2252403

Phòng Y tế Quận Bắc

Số 50, ngõ Tây Hoa, quận Bắc, thành phố Đài Nam

06-2252404

Phòng Y tế Quận An Nam

Số 70, đường Nhân An, quận An Nam, thành phố Đài Nam

06-2567406

Phòng Y tế Quận An Bình

Số 310, đường Dục Bình, quận An Bình, thành phố Đài Nam

06-2996210

 

Cục Cảnh Sát

Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Đài Nam – Bảo vệ an toàn tính mạng

1. Lời nói đầu:

Bảo vệ an toàn tính mạng của phụ nữ và trẻ em là trọng tâm trong chính sách của Chính phủ trong giai đoạn này. Trước tình hình thường xuyên xảy ra các vụ xâm hại tình dục, quấy rối tình dục, theo dõi quấy rối và bạo lực gia đình v.v... đối với phụ nữ, và vấn đề trẻ em bị ngược đãi ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn xảy ra những bi kịch về đạo đức gia đình như vụ án “giết con rồi tự sát” gây chấn động, do đó việc bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em là cấp bách được ưu tiên hàng đầu.

Đội cảnh sát bà mẹ và trẻ em của Cục chúng tôi thực hiện các công tác về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống quấy rối tình dục, Luật Phòng chống Theo dõi Quấy rối, phòng ngừa phạm tội hình ảnh tình dục, phòng ngừa bóc lột tình dục nhi đồng và thiếu niên, bảo vệ nhi đồng và thiếu niên và tuyên truyền an toàn bà mẹ và trẻ em v.v..., đồng thời kết hợp với đoàn thể bà mẹ và trẻ em tư nhân và các Đơn vị liên quan như xã hội, tư pháp, y tế, giáo dục và chăm sóc y tế, để xây dựng một mạng lưới phòng ngừa toàn diện và chặt chẽ, nhằm cung cấp các dịch vụ phúc lợi và bảo vệ an toàn cho bà mẹ và trẻ em một cách hoàn chỉnh, hy vọng đảm bảo an toàn hơn cho bà mẹ và trẻ em trên địa bàn thành phố, tạo thêm không gian sống tôn nghiêm hơn.

2.Hạng mục phục vụ tăng cường an toàn cho phụ nữ và trẻ em:

 • Thực hiện thu thập, thống kê, theo dõi các vụ án về phụ nữ và trẻ em, nắm bắt tình hình chấp hành tiếp theo một cách hữu hiệu.
 • Thúc đẩy “Phương án phục vụ đội ngũ mang tính tích hợp đối với các vụ án xâm hại tình dục”, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và toàn quá trình.
 • Tăng cường giám sát và kiểm soát khu xã của nạn nhân bị xâm hại tình dục, đăng ký có mặt và công tác phỏng vấn, phòng ngừa người có hành vi phạm tội tiếp tục tái phạm.
 • Thực hiện công tác phỏng vấn theo Điều 54-1 Luật Bảo đảm Phúc lợi và Quyền lợi Thiếu niên Nhi đồng và kiểm tra gia đình có rủi ro cao cũng như cơ chế khai báo, xây dựng mạng lưới bảo vệ nhi đồng một cách hoàn thiện.
 • Thực hiện việc theo dõi, quản lý và đôn đốc của cơ chế thẩm tra theo Luật Phòng chống Theo dõi Quấy rối trong các vụ án quấy rối tình dục, để kiểm soát và quản lý chất lượng phục vụ trong các vụ án một cách hiệu quả.
 • Tăng cường tuyên truyền khái niệm về phòng ngừa phạm tội hình ảnh tình dục, phòng ngừa rò rỉ hình ảnh riêng tư.
 • Tích cực tổ chức công tác chọn lựa, phái cử, đánh giá và đào tạo nhân viên phòng chống bạo lực gia đình (dưới đây gọi tắt là “nhân viên phòng chống bạo lực gia đình”), yêu cầu không bỏ sót bất cứ công tác an toàn nào đối với phụ nữ và trẻ em.
 • Phát huy kỹ năng và lên kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền an toàn dành cho phụ nữ và trẻ em, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
 • Tăng cường kiến thức chuyên môn (bao gồm nhận biết giới tính đa nguyên và văn hóa đa nguyên) và kỹ năng xử lý các vụ án liên quan phụ nữ và trẻ em đối với nhân viên cảnh sát.
 • Tổ chức “Đào tạo chuyên môn phỏng vấn tư pháp dành cho các vụ án xâm hại tình dục trẻ em”.
 • Tăng cường tra cứu các vụ án bóc lột tình dục trẻ em, và thực hiện cơ chế thảm hạch các vụ án bóc lột tình dục trẻ em, nâng cao chất lượng phá án.

3.Tương tác tuyên truyền văn hóa đa nguyên

 • Cung cấp Sổ tay an toàn tính mạng phiên bản đa ngôn ngữ (Trung, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia), Sổ tay này cung cấp cho Tân di dân về các kênh hỗ trợ liên quan và kế hoạch an toàn cho nạn nhân bị xâm hại tình dục.
 • Làm thành các tờ rơi tuyên truyền an toàn tính mạng đa ngôn ngữ (Trung, Anh, Thái Lan, Việt Nam, Nhật, Hàn, Indonesia), cung cấp cho Tân di dân các kênh hỗ trợ liên quan và kế hoạch an toàn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, phát khi đang tuyên truyền, để thúc đẩy công tác tuyên truyền an toàn dành cho phụ nữ và trẻ em.
 • Để bảo vệ an toàn tính mạng phụ nữ và trẻ em, Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Đài Nam mua còi báo động tạo hình Thiên thần (còi cảnh báo) và đèn xe đạp, sẽ phát trong các hoạt động tuyên truyền, cung cấp cho người dân sử dụng rộng rãi.
 • Cục chúng tôi ngoài tiếp tục thúc đẩy tổ chức hoạt động và tuyên truyền về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, khuyến khích người dân nói chung, nhóm văn hóa đa nguyên và Tân di dân tham gia; ngoài ra, kết hợp với Trạm phục vụ thứ nhất và Trạm phục vụ thứ hai thành phố Đài Nam – Đại đội Sự vụ khu Nam – Sở Di dân – Bộ Nội chính thực hiện khái niện phòng chống bạo lực, nâng cao cảm giác an toàn cho người dân trong việc “Tuyên truyền Pháp lệnh và giáo dục gia đình Tân di dân”, hy vọng có thể đạt được mục tiêu “Đài Nam an toàn”.

4.Đường dây hỗ trợ liên quan:

 1.  Đường dây báo án: 110

 2. Đường dây bảo vệ toàn quốc: 113
 
Các chi Cục thuộc Cục Cảnh sát Địa chỉ lên lạc Điện thoại liên lạc

Phân cục Tân Doanh

Số 119, đường Trung Sơn, quận Tân Doanh, thành phố Đài Nam

(06)632-3297

Phân cục Bạch Hà

Số 128, đường Trung Sơn, quận Bạch Hà, thành phố Đài Nam

(06)685-2006

Phân cục Ma Đậu

Số 6, đường Hưng Quốc, quận Ma Đậu, thành phố Đài Nam

(06)572-2031

Phân cục Giai Lý

Số 7, đường Trung Hiếu, khu phố 27, phường Lục An, quận Giai Lý, thành phố Đài Nam

(06)722-2012

Phân cục Học Giáp

Số 294, đường Hoa Tông, quận Học Giáp, thành phố Đài Nam

(06)783-2701

Phân cục Thiện Hóa

Số 461, đường Hưng Nông, quận Thiện Hóa, thành phố Đài Nam

(06)581-7434

Phân cục Tân Hóa

Số 91, đường Trung Sơn, quận Tân Hóa, thành phố Đài Nam

(06)590-2003

Phân cục Quy Nhân

Số 1209, đoạn 1, đường Trung Chính Nam, phường Lục Giáp, quận Quy Nhân, thành phố Đài Nam

(06)230-4964

Phân cục Ngọc Tĩnh

Số 2, đường Trung Sơn, phường Ngọc Điền, quận Ngọc Tĩnh, thành phố Đài Nam

(06)574-2007

Phân cục Vĩnh Khang

Số 320, đường Đông Kiều Thất, quận Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

(06)233-3324

Phân cục 1

Số 740 đường Sùng Thiện, quận Đông, thành phố Đài Nam

(06)268-4867

Phân cục 2

Số 144, Ngõ Nam Ninh, quận Trung Tây, thành phố Đài Nam

(06)213-9070

Phân cục 3

Số 396, đoạn 3, đường An Trung, quận An Nam, thành phố Đài Nam

(06)256-7666

Phân cục 4

Số 312, đường Dục Bình, quận An Bình, thành phố Đài Nam

(06)295-4116

Phân cục 5

Số 650, đường Văn Hiền, quận Bắc, thành phố Đài Nam

(06)259-8595

Phân cục 6

Số 241, đoạn 2, đường Trung Hoa Nam, quận Nam, thành phố Đài Nam

(06)264-0556

 5.Liên kết trang web có liên quan:

Trang web thông tin toàn cầu của Cục Cảnh sát Chính quyền thành phố Đài Nam www.tnpd.gov.tw

 

Cục Giáo Dục

I.Hạng mục phục vụ:

 1. Giáo dục người thành niên dành cho Tân di dân
 • Lớp giáo dục người thành niên và Tân di dân
 • Dịch vụ trông trẻ tạm thời cho khóa giáo dục dành cho Tân di dân
 • Lớp thích ứng cuộc sống dành cho Tân di dân

Hoạt động quảng bá:

 • Chọn tác phẩm “Cảm động trăm phần trăm, ảnh chụp nói thật lòng”
 • Cuộc thi nói ngôn ngữ Tân di dân dành cho học sinh tiểu học
 • Đại hội tuyên dương tấm gương học sinh trọn đời
 • Trường học thêm trong trường tiểu học

    2.Giáo dục dành cho gia đình Tân di dân

 • Giáo dục làm cha mẹ dành cho gia đình Tân di dân
 • Giáo dục hôn nhân dành cho gia đình Tân di dân
 • Tuyên truyền giáo dục dành cho gia đình Tân di dân
 • Trung tâm học tập dành cho Tân di dân

    3.Kế hoạch thực thi giáo dục con cái Tân di dân

 • Khóa hỗ trợ học tiếng Hoa
 • Giáo dục làm cha mẹ
 • Hướng dẫn tư vấn
 • Hoạt động văn hóa đa nguyên và ngày quốc tế
 • Biên ấn hoặc mua sách giáo khoa văn hóa đa nguyên
 • Nghiên cứu học tập văn hóa đa nguyên dành cho giáo viên

    4. Dịch vụ trẻ chậm phát triển dành cho con cái Tân di dân

 • Kiểm hạch phát triển cho trẻ mẫu gião toàn thành phố
 • Trẻ chậm phát triển được phục vụ ủng hỗ giáo dục đặc biệt có liên quan

    5.Đào tạo nhân viên hỗ trợ dạy ngôn ngữ Tân di dân

    6.Hoạt động vui chơi học tập ngôn ngữ Tân di dân

II.Đối tượng phục vụ: Tân di dân và con cái của họ trên địa bàn thành phố

III.Bảng liệt kê các Đơn vị phục vụ và phương thức liên lạc:

Hạng mục

Đơn vị phụ vụ

Điện thoại liên lạc

Lớp giáo dục người thành niên và Tân di dân

 

Khoa Giáo dục Xã hội

06-2991111

Số máy lẻ 8393

Dịch vụ trông trẻ tạm thời cho khóa giáo dục dành cho Tân di dân

Khoa Giáo dục Xã hội

06-2991111

Số máy lẻ 8393

Lớp thích ứng cuộc sống dành cho Tân di dân

Khoa Giáo dục Xã hội

06-2991111

Số máy lẻ 8393

Trường học thêm trong trường tiểu học

Khoa Giáo dục Xã hội

06-2991111

Số máy lẻ 1156

Tuyên truyền giáo dục dành cho gia đình Tân di dân

Trung tâm giáo dục gia đình

06-6591068

06-2210510

Trung tâm học tập dành cho Tân di dâ

Tiểu học Đông Sơn

Tiểu học Đại Cảng

06-6323071 Số máy lẻ 803

06-2591941 Số máy lẻ 804

Giáo dục con cái Tân di dân

Khoa phát triển chương trình học

06-2991111

Số máy lẻ 8334

Dịch vụ trẻ chậm phát triển dành cho con cái Tân di dân

Trung tâm tài nguyên giáo dục đặc biệt

06-2149753

Vui lòng vào trang web kênh học tập đa nguyên giáo dục người thành niên của Cục Giáo dục Chính quyền thành phố Đài Nam tra cứu (https://www.tn.edu.tw/%E6%88%90%E4%BA%BA%E6%95%99%E8%82%B2%E5%A4%9A%E5%85%83%E7%AE%A1%E9%81%93/), để biết thêm chi tiết.

 

Cục Lao Động

I.Hạng mục phục vụ:

  1. Cung cấp tư vấn dịch vụ việc làm và giới thiệu việc làm.
  2. Cung cấp tư vấn đào tạo nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng việc làm cho các bạn Tân di dân.
  3. Cung cấp hướng dẫn viết lý lịch và dịch vụ giao lưu kỹ năng phỏng vấn.
  4. Trao đổi tương tác với Chủ thuê, nâng cao nguyện vọng thuê Tân di dân của Chủ thuê.
  5. Tổ chức tọa đàm xúc tiến việc làm, nâng cao kỹ năng việc làm.
  6. Thứ Tư hàng tuần phát hành Báo nhanh việc làm, đặt tại quầy dịch vụ việc làm thuộc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đào tạo Nghề nghiệp – Cục Lao động Chính quyền chúng tôi, cung cấp cho các bạn Tân di dân tra cứu cơ hội việc làm.
  7. Tờ rơi tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp đặt tại quầy dịch vụ việc làm và trang web thuộc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đào tạo Nghề nghiệp – Cục Lao động Chính quyền chúng tôi, cung cấp cho các bạn Tân di dân tìm hiểu nguồn đào tạo nghề nghiệp.

II.Bảng danh mục liên hệ Đơn vị dịch vụ:

1.Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đào tạo Nghề nghiệp – Cục Lao động Chính quyền thành phố Đài Nam

Điện thoại: 06-6330820   Fax: 06-6333022

Địa chỉ: Số 36, đường Dân Trị, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam (tầng 10, tòa nhà Thế Kỷ, Trung tâm thị chính Dân Trị)

2.Quầy phục vụ việc làm thuộc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đào tạo Nghề nghiệp – Cục Lao động Chính quyền thành phố Đài Nam

(1) Quầy phục vụ việc làm Dân Trị

Điện thoại: 06-6330820   Fax: 06-6333022

Địa chỉ: Số 36, đường Dân Trị, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam (tầng 10, tòa nhà Thế Kỷ, Trung tâm thị chính Dân Trị)

(2) Quầy dịch vụ việc làm Quan Điền

Điện thoại: 06-6990302     Fax: 06-6935117

Địa chỉ: Số 21, đường Công Nghiệp, phường Nhị Trấn, khu Quan Điền, thành phố Đài Nam (quầy dịch vụ tầng 1 Trung tâm Dịch vụ khu công nghiệp Quan Điền)

(3) Quầy dịch vụ việc làm Quy Nhân

Điện thoại: 06-3300948    Fax: 06-3307292

Địa chỉ: Số 2, đoạn 2, đường Trung Sơn, khu Quy Nhân, thành phố Đài Nam (tòa nhà phía sau Ủy ban khu Quy Nhân)

(4) Quầy dịch vụ việc làm Tân Thị

Điện thoại: 06-5892322    Fax: 06-5892324

Địa chỉ: Số 12, phố Trung Hưng, phường Tân Thị, khu Tân Thị, thành phố Đài Nam (tầng 3 Ủy ban khu Tân Thị)

(5) Quầy dịch vụ việc làm Gia Lý

Điện thoại: 06-7236701    Fax: 06-7236703

Địa chỉ: Số 417, đường Trung Sơn, khu Gia Lý, thành phố Đài Nam (tầng 1 Văn phòng Địa chính Gia Lý)

(6) Quầy dịch vụ việc làm Vĩnh Hoa

Điện thoại: 06-2930785    Fax: 06-2930786

Địa chỉ: Số 6, đoạn 2, đường Vĩnh Hoa, khu An Bình, thành phố Đài Nam (tầng 8 Trung tâm thị chính Vĩnh Hoa)

(7) Quầy phục vụ Trạm khu công nghiệp công nghệ Đài Nam

Điện thoại: 06-3840346    Fax: 06-3842025

Địa chỉ: Số 1, đại lộ Công viên Công nghệ, khu An Nam, thành phố Đài Nam (tầng 1 Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp công nghệ)

(8) Quầy dịch vụ Trạm khu công nghiệp Đầu Liêu, Hòa Thuận.

Điện thoại: 06- 3563883    Fax: 06-3563661

Địa chỉ: Số 98, đoạn 2, đường An Hòa, khu An Nam, thành phố Đài Nam (Thực nghiệp Đông Dương)

(9) Quầy dịch vụ Trạm khu Thụ Cốc

Điện thoại: 06-5895432    Fax: 06-5894697

Địa chỉ: Số 8, đường Trung Tâm, khu Tân Thị, thành phố Đài Nam (tầng 1 Trung tâm Dịch vụ khu Thụ Cốc)

(10) Cứ điểm dịch vụ nhân tài người cao tuổi thành phố Đài Nam

Điện thoại: 06-5832516    Fax: 06-5832913

Địa chỉ: S