跳到主要內容區塊
新住民照顧與輔導服務-英文形象

Pilipino

:::
Pilipino
友善列印

Department of Civil Affairs

I.Mga Serbisyo ng mga Opisina ng Household Registration sa ilalim ng Department of Civil Affairs:

 1. Konsultasyon para sa life adaptation ng mga bagong imigrante
 2. Naturalisasyon
 3. Household Registration
 4. Pagsusuri sa pangunahing kakayahan sa wika at kaalaman sa mga karapatang sibil ng mga naturalisadong mamamayan

 

II.Para sa pamamaraan kung paano mag-aplay ang isang dayuhang nagpakasal sa isang Taiwanese ng naturalisasyon at ng household registration, i-click para ma-download

 

III.Mga impormasyon para maabot ang mga Opisina ng Household Registration:

Opisina ng Household Registration

Mga Opisina

Address

Telepono

Xinying District Household Registration Office

Xinying Office

1F, No. 36, Minzhi Rd., Xinying Dist., Tainan City

06-6323470

Yanshui Office

No. 102, Beimen Rd., Yanshui Dist., Tainan City

06-6521404

Liuying Office

No. 2, Bo’ai St., Liuying Dist., Tainan City

06-6220744

Baihe District Household Registration Office

Baihe Office

No. 128, Zhongshan Rd., Baihe Dist., Tainan City

06-6852314

Houbi Office

No. 6, Houbi Village, Houbi Dist., Tainan City

06-6872859

Dongshan Office

No. 219-1, Dongshan, Dongshan Dist., Tainan City

06-6801154

Madou District Household Registration Office

Madou Office

No. 35, Zhonghua St., Madou Dist., Tainan City

06-5722105

Xiaying Office

No. 15, Renhe 1st St., Xiaying Dist., Tainan City

06-6892480

Guantian District Household Registration Office

Guantian Office

No. 237, Section 1, Xinyi St., Guantian Dist., Tainan City

06-5791740

Liujia Office

No. 212, Zhongshan Rd., Liujia Dist., Tainan City

06-6982408

Jiali District Household Registration Office

Jiali Office

No. 17, Zhongxiao Rd., Jiali Dist., Tainan City

06-7224172

Xigang Office

No. 337, Zhongshan Rd., Xigang Dist., Tainan City

06-7952414

Qigu Office

No. 376, Dacheng, Qigu Dist., Tainan City

06-7872127

Xuejia District Household Registration Office

Xuejia Office

No. 313, Huazong Rd., Xuejia Dist., Tainan City

06-7833844

Jiangjun Office

No. 212-1, Zhongxing, Jiangjun Dist., Tainan City

06-7942154

Beimen Office

No. 229, Jiucheng, Beimen Village, Beimen Dist., Tainan City

06-7862244

Xinhua District Household Registration Office

Xinhua Office

No. 11, Lane 31, Heping St., Xinhua Dist., Tainan City

06-5903978

Danei Office

No. 74, Shizise, Danei Dist., Tainan City

06-5761259

Shanshang Office

No. 325, Nanzhou, Shanshang Dist., Tainan City

06-5781204

Shanhua District Household Registration Office

Shanhua Office

No. 269, Guangfu Rd., Shanhua Dist., Tainan City

06-5817445

Anding Office

No. 443-1, Anding, Anding Dist., Tainan City

06-5922228

Yujing District Household Registration Office

Yujing Office

No. 2-1, Zhongshan Rd., Yujing Dist., Tainan City

06-5742474

Nanxi Office

No. 232, Zhongzheng Rd., Nanxi Dist., Tainan City

06-5751082

Nanhua Office

No. 230-1, Nanhua, Nanhua Dist., Tainan City

06-5771164

Zuozhen Office

2F, No. 122, Zuozhen Village, Zuozhen Dist., Tainan City

06-5731201

Rende District Household Registration Office

Rende Office

No. 3, Lane 606, Zhongshan Rd., Rende Dist., Tainan City

06-2704430

Guiren District Household Registration Office

Guiren Office

No. 1205, Section 1, Zhongzheng South Rd., Guiren Dist., Tainan City

06-2302756

Guanmiao Office

No. 19, Wenheng Rd., Guanmiao Dist., Tainan City

06-5952062

Longqi Office

2F, No. 201, Xinshizi, Longqi Dist., Tainan City

06-5941182

Yongkang District Household Registration Office

Yongkang Office

No. 735, Datong St., Yongkang Dist., Tainan City

06-2326734

Xinshi Office

No. 242, Guanghua St., Xinshi Dist., Tainan City

06-5993582

East District Household Registration Office

East District Office

No. 195, Chongshan Rd., East Dist., Tainan City

06-3351559

 

06-3351559

South District Household Registration Office

South District Office

No. 2, Mingxing Rd., South Dist., Tainan City

06-2913702

North District Household Registration Office

North District Office

No. 7, Lane 238, Chenggong Rd., North Dist., Tainan City

06-2219303

Annan District Household Registration Office

Annan Office

No. 306, Section 2, Anzhong Rd., Annan Dist., Tainan City

06-2471161

Anping District Household Registration Office

Anping Office

No. 318, Yuping Rd., Anping Dist., Tainan City

06-2953155

West Central District Household Registration Office

West Central Office

No. 258, Section 3, Minzu Rd., West Central Dist., Tainan City

06-2232609

 

Department of Social Welfare

I.Target ng Serbisyo:

Mga rehistrado o aktwal na naninirahan sa Lungsod ng Tainan at kasabay nito ay asawa ng isang Taiwanese na banyagang hindi pa naturalisado, walang estado, mamamayan ng Tsina, Hong Kong, o Macau, o isang naturalisadong nasyonal na nangangailangan pa rin ng pangangalaga at pagpapayo

II.Nilalaman ng Serbisyo:

 1. Counseling Hotline
 2. Konsultasyon
 3. Pagbigay ng serbisyong interpretasyon ayon sa indibidwal na pangangailangan
 4. Serbisyo para sa mga Indibidwal na Kaso
 5. Pagtatatag ng mga programa para sa mga resource support at network support: (Mga serbisyong pansuporta, programa para sa suportang pampamilya, programa sa para sa suportang panlipunan, programa para sa resource support, programa para sa suportang ekonomikal, edukasyon at pagsasanay para sa mga tagapayo ng mga bagong residente , atbp.)
 6. Pagpayo ukol sa life adjustment
 7. Mga resource link at referral
 8. Promosyon ng iba’t ibang kultura at adbokasiya ng mga karapatan
 9. Tulong para sa mga Pamilyang may mga Espesyal na Kalagayan ng Tainan (Mga bagong residente at mga mamamayan ng lungsod na nagparehistro ng kanilang kasal na aktwa na naninirahan sa lungsod)

III.Family Service Center para sa mga Bagong Imigrante:

◎ Ika-unang Family Service Center para sa mga Bagong Imigrante

Organizer: Association of Taiwan People Social Welfare

Telepono: 06-6330327

Address: 4F, No. 32, Zhongzheng Rd., Xinying Dist., Tainan City

 

◎ Ikalawang Family Service Center para sa mga Bagong Imigrante

Organizer: Missionary Sisters of the Immaculate Conception of the Mother of God

Telepono: 06-2992562

Address: 7F, No. 315, Section 2, Zhonghua West Rd., Anping Dist., Tainan City

 

◎ Ikatlong Family Service Center para sa mga Bagong Imigrante

Organizer: Taiwan Association of Christian Social Worker

Telepono: 06-5950585

Address: No. 111, Wenheng Rd., Guanmiao Dist. Tainan City

IV.Link ng Kaugnay na Website:

Website ng Department of Social Welfare ng Lokal na Pamahalaan ng Tainan:

https://sab.tainan.gov.tw/News.aspx?n=21363&sms=19491

 

Kapulisan

Himpilan ng Kapulisan, Lungsod ng Tainan – Personal na Kaligtasan at Seguridad

I.Introduksyon:

Ang pagprotekta sa personal na kaligtasan ng mga kababaihan at mga kabataan ay pokus ngayon ng pamahalaan. Nang dahil sa pag-iral ng mga kasong sexual assault, sexual harassment, stalking, at domestic violence laban sa mga kababaihan, kasama na ang seryosong problema ng pag-abuso sa mga kabataan, lalo na ang mga kakila-kilabot na trahedyang kinahaharap ng mga pamilya na “suicide matapos patayin ang sariling anak”, kagyat na ipatutupad ang pagprotekta sa mga kababaihan at mga kabataan.

Ang Women and Children Protection Brigade ng kapulisan ay mag-iimplementa ng prebensyon at proteksyon laban sa domestic violence, sexual assault, sexual harassment, stalking, sekswal na mga imahe, at pagsasamantala sa mga kabataan, promosyon sa kaligtasan ng mga ina at ng mga bata, atbp. Ipinagsasama-sama rin nito ang iba’t ibang mga NGO para sa mga ina at mga bata na may social affairs, hudikaturya, kalusugan, edukasyon, medical, at iba pang mga unit upang makabuo ng isang maayos at koordinadong network ng pag-iwas at pagkontrol nang makapagpaloob ng komprehensibong pangangalaga sa kaligtasan ng mga ina, ng mga bata, at ng kanilang mga serbisyong pampubliko. Inaasahan itong mas masisiguro ang kanilang kaligtasan sa siyudad na ito at makalikha ng isang marangal na tirahan.

II.Mga Serbisyo sa Pagpapalakas ng Kaligtasan ng mga Kababaihan at Kabataan:

 1.  Pagpapatupad ng koleksyon, statistics, at pagsunod sa mga kaso ng mga kababaihan at ng mga kabataan upang epektibo itong masundan.
 2. Pagsulong ng “Integrated Team Service for Sexual Assault Cases” at pagbigay ng propesyonal at kumpletong serbisyo.
 3. Pagpapalakas ng pagbabantay sa komunidad, rehistrasyon at inspeksyon ng mga may salang sexual assault, upang mapigilan ang mga ito na muling magkasala.
 4. Pagpapatupad ng pag-inspeksyon at ng mga mekanismo sa pag-screen at pag-ulat ng mga pamilyang nasa peligro ayon sa Artikulo 54-1 ng Child and Adolescent Welfare and Rights Protection Act. Bubuo rin at patitibayin ng isang network sa pagprotekta sa mga bata.
 5. Pagpapatupad ng pagsubaybay, pamamahala, at pangangasiwa ng mekanismo sa pagsusuri ng mga insidenteng (kasong) sexual harassment at ng mga batas laban sa stalking upang mas mabisang makontrol ang kalidad ng serbisyo sa mga insidenteng (kasong) ito.
 6. Palakasin ang promosyon ng konsepto laban sa mga krimeng kaugnay ng mga sekswal na imahe at maiwasan ang pagkalat ng mga ito.
 7. Aktibong pangasiwaan ang pagpili, paghirang, pagtatasa, at pagsasanay ng mga opisyal ng pag-iwas sa domestic violence (tatawaging “domestic defense officers”) upang matiyak na walang kapintasan ang pagprotekta sa mga kababaihan at mga kabataan.
 8. Gumamit ng katalinuhan at koordinahin ang pagplano ng mga aktibidad ukol sa kaligtasan ng mga ina at ng mga kabataan upang mai-angat ang bisa ng mga ito.
 9. Palakasin ang propesyonal na kaalaman (kabilang na ang mga multi-gender at multicultural na kaalaman) at galing ng kapulisan sa pag-asikaso ng mga kaso ng mga ina at ng mga bata.
 10. Magsagawa ng “propesyonal na pagsasanay ukol sa hudisyal na panayam sa mga kasong child sexual abuse”.
 11. Palakasin ang pag-iimbistiga sa mga kasong sekswal na pananamantala ng mga kabataan. Mag-implementa ng isang mekanismo para sa pagsusuri ng mga kaugnay na kaso at mai-angat ang kalidad nito.

III. Multikultural na Promosyon at Pakikihalubilo:

 1. Magbigay ng isang safety manual na nakasulat sa iba’t ibang wika (Mandarin, Indonesian, Vietnamese, Thai, Cambodian). Bibigyan ng mga ito ang mga bagong imigrante ng mga plano sa kaligtasan ng mga biktima ng domestic violence at sexual assault, kasama na ang mga kaugnay na rescue channel.
 2. Gumawa ng mga pang-promosyonal na gamit ukol sa personal na kaligtasan na nakasalin sa iba’t ibang wika (Mandarin, Ingles, Thai, Vietnamese, Hapon, Korean, at Indonesian). Bigyan ang mga bagong imigrante ng mga plano ukol sa kaligtasan ng mga biktima ng domestic violence at ng mga rescue channel. Gamitin ang lahat ng pagkakataon upang maibahagi ito para mas mapalaganap ang mga gawaing kaugnay ng seguridad ng mga ina at ng mga kabataan.
 3. Upang maproteksyonan ang personal na kaligtasan ng mga kababaihan at ng mga kabataan, ang Himpilan ng Kapulisan ng Lokal na Pamahalaan ng Tainan at bumili ng isang buzzer (alarm) na may hugis-anghel pati na rin ang mga ilaw ng bisikleta na ipamimigay sa mga aktibidad upang magamit ng lahat.
 4. Maliban sa patuloy na pag-promote ng mga aktibidad kaugnay sa personal na kaligtasan ng mga kababaihan at ng mga kabataan, paghikayat sa pangkalahatang publiko, mga grupong multicultural, at mga bagong imigrante na lumahok, nakikipagtulungan din ang Himpilang ito sa Una’t Ikalawang Service Station ng Southern District Affairs Brigade ng National Immigration Agency na tumutuon sa “Promosyon ng Pampamilyang Edukasyon at Batas para sa mga Bagong Imigrante”. Ipatutupad ang mga konsepto ukol sa pag-iwas sa gulo at pagpapatatag ng pakiramdam ng seguridad ng mga mamamayan upang makamit ang pananaw ng “Ligtas na Tainan”.

IV.Mga Kaugnay na Hotline:

 1. Hotline sa Pag-uulat ng mga Krimen: 110
 2. Hotline ng Pambangsang Proteksyon: 113
 3. Detalye sa Pag-ulat at Pakikipag-ugnayan sa Iba’t ibang Sangay ng Kapulisan:

Mga Sangay ng Kapulisan

Address

Telepono

Xinying Precint

No. 119, Zhongshan Rd., Xinying Dist., Tainan City

06-6323297

Baihe Precint

No. 128, Zhongshan Rd., Baihe Dist., Tainan City

06-6852006

Madou Precint

No. 6, Xingguo Rd., Madou Dist., Tainan City

06-5722031

Jiali Precint

No. 7, Zhongxiao Rd., Neighborhood 27, Liu’an Vil., Jiali Dist., Tainan City

06-7222012

Xuejia Precint

No. 294, Huazong Rd., Xuejia Dist., Tainan City

06-7832701

Shanhua Precint

No. 461, Xingnong Rd., Shanhua Dist., Tainan City

06-5817434

Xinhua Precint

No. 91, Zhongshan Rd., Xinhua Dist., Tainan City

06-5902003

Guiren Precint

No. 1209, Sec. 1, Zhongzheng South Rd., Liujia Vil., Guiren Dist., Tainan City

06-2304964

Yujing Precint

No. 2, Zhongshan Rd., Yutian Vil., Yujing Dist., Tainan City

06-5742007

Yongkang Precint

No. 320, Dongqiao 7th Rd., Yongkang Dist., Tainan City

06-2333324

First Precint

No. 740, Chongshan Rd., East Dist., Tainan City

06-2684867

Second Precint

No. 144, Nanning St., West Central Dist., Tainan City

06-2139070

Third Precint

No. 396, Sec. 3, Anzhong Rd., Annan Dist., Tainan City

06-2567666

Fourth Precint

No. 312, Yuping Rd., Tainan City

06-2954116

Fifth Precint

No. 650, Wenxing Rd., North Dist., Tainan City

06-2598595

Sixth Precint

No. 241, Sec. 2, Zhonghua South Rd., South Dist., Tainan City

06-2640556

V.Link ng mga Kaugnay na Website:

Global Information Network ng Kapulisan ng Lungsod ng Tainan

www.tnpd.gov.tw

 

Bureau of Education

I.Mga Serbisyo:

1.Edukasyon para sa mga Bagong Imigranteng nasa Hustong Gulang

(1)Mga kurso para sa mga nasa hustong gulang at bagong imigrante

(2)Kurso para sa mga bagong imigrante ukol sa pansamantalang serbisyo sa pangangalaga ng mga bata

(3)Kursong life adaptation para sa mga bagong imigrante

(4)Promosyonal na Aktibidad:

 • Seleksyon ng mga Gawa para sa “100% Nakakaantig, Totoong Emosyon ang sinasabi ng mga Larawan”
 • Timpalak-bigkasan sa mga wika ng mga bagong imigrante ng mga estudyante sa mababang paaralan
 • Pagpupulong para sa modelo ng panghabangbuhay na pag-aaral
 • Mga kalakip na tutoryal na paaralan para sa mga elementarya at junior high school

2.Edukasyong Pampamilya para sa mga Bagong Imigrante

(1)Edukasyon sa pagiging isang magulang para sa mga pamilya ng mga bagong imigrante

(2)Edukasyon ukol sa kasal para sa mga pamilya ng mga bagong imigrante

(3)Pagsulong sa edukasyong pampamilya para sa mga bagong imigrante

(4)Sentro ng pag-aaral para sa mga bagong imigrante

3.Pagpapatupad ng mga Plano para sa Edukasyon ng mga Anak ng mga Bagong Imigrante

(1)Mga kurso sa pagsuporta sa pag-aaral ng wikang Mandarin

(2)Edukasyon sa pagiging magulang

(3)Counselling

(4)Aktibidad para sa mga iba’t ibang kultura o internasyonal na mga araw

(5)Paghanda o pagbili ng mga gamit sa pagturo ng mga iba’t ibang kultura

(6)Multikultural na pagsasanay para sa mga guro

4.Mga Serbisyo para sa mga Anak ng mga Bagong Imigranteng may mga Pagkaantala sa Pag-Unlad

(1)Pagtatasa sa pag-unlad ng mga bata sa mga kindergarten sa buong lungsod

(2)Ang mga batang may pagkaantala sa pag-unlad ay makakatanggap ng espesyal na serbisyong suportang edukasyonal

5.Pagsasanay para sa mga tauhang sumusuporta sa pag-aaral ng bagong wika ng mga bagong imigrante

6.Mga masayang aktibidad para sa pag-aaral ng wika

II.Target ng Serbisyo: Mga bagong imigrante ng lungsod at ang kanilang mga anak

III. Listahan ng mga Service Unit at mga Contact Information:

Aytem

Service Unit

Contact Information

Mga kurso para sa mga nasa hustong gulang at mga bagong imigrante

Edukasyong Panlipunan

06-2991111

Ext. 8393

Kurso para sa mga bagong imigrante ukol sa pansamantalang serbisyo sa pangangalaga ng mga bata

Edukasyong Panlipunan

06-2991111

Ext. 8393

Adaptation class para sa mga bagong imigrante

Edukasyong Panlipunan

06-2991111

Ext. 8393

Mga kalakip na tutorial na paaralan para sa mga elementarya at junior high school

Departamento ng Edukasyong Panlipunan

06-2991111

Ext. 1156

Edukasyong Pampamilya para sa mga Bagong Imigrante

Sentro ng Edukasyong Pampamilya

06-6591068

06-2210510

Sentro ng Pag-aaral para sa mga Bagong Imigrante

Mababang Paaralan ng Gongcheng

Mababang Paaralan ng Dagang

06-6323071

06-2591941

Edukasyon para sa mga Anak ng mga Bagong Imigrante

Departamento ng Pagpapaunlad ng Kurikulum

06-2991111

Ext. 8334

Mga Serbisyo para sa mga Anak ng mga Bagong Imigranteng may mga Pagkaantala sa Pag-Unlad

Resource Center para sa Espesyal na Edukasyon

06-2149753

Para sa mga adisyonal na impormasyon, tumungo sa opisyal na website ng Opisyal na Channel ng Iba’t Ibang Pag-aaral para sa Edukasyon ng mga nasa Hustong Gulang ng Bureau of Education ng Lungsod ng Tainan:

https://www.tn.edu.tw/%E6%88%90%E4%BA%BA%E6%95%99%E8%82%B2%E5%A4%9A%E5%85%83%E7%AE%A1%E9%81%93/

 

Labor Affairs Bureau

I.Mga Serbisyo:

 1. Nagbibigay ng konsultasyon ukol sa paghahanap ng trabaho at promosyon sa pakikipagtugma sa trabaho.
 2. Nagbibigay ng konsultasyon ukol sa bokasyonal na pagsasanay upang mapabuti ang kakayahan sa trabaho ng mga bagong imigrante.
 3. Nagbibigay ng kurso ukol sa pagsusulat ng resume at pagsasanay sa kakayahan sa pag-interview.
 4. Nakikipag-ugnayan at nakikipag-usap sa mga employer upang mapataas ang kanilang pagpayag na kunin ang mga bagong imigrante sa trabaho.
 5. Nagsasagawa ng mga lecture upang mapabuti ang kakayahan sa pagtrabaho.
 6. Naglalabas bawat Miyerkules ng isang employment bulletin at nilalagay ito sa employment service desk ng Vocational Training and Employment Services Center ng Labor Affairs Bureau, upang matignan ng mga bagong imigrante ang mga oportunidad sa trabaho.
 7. Ang brochure sa pagpapatala sa bokasyonal na pagsasanay ay naka-post sa website ng Vocational Training and Employment Services Center ng Labor Affairs Bureau at ng employment services desk nito upang malamang ng mga bagong imigrante ang mga resources sa bokasyonal na pagsasanay.

II.Contact Information ng mga Service Unit:

1.Vocational Training and Employment Services Center, Labor Affairs Bureau, Lungsod ng Tainan

Telepono: 06-6330820    Fax: 06-6333022

Address: No. 36, Minzhi Rd., Xinying Dist., Tainan City (10F Shiji Building, Minzhi Government Center)

2.Employment Services Desk, Vocational Training and Employment Services Center, Labor Affairs Bureau, Lungsod ng Tainan

(1) Minzhi Employment Services Desk

Telepono: 06-6330820   Fax06-6333022

Address: No. 36, Minzhi Rd., Xinying Dist., Tainan City (10F Shiji Building, Minzhi Government Center)

(2) Guantian Employment Services Desk

Telepono: 06-6990302     Fax: 06-6935117

Address: No. 21, Gongye Rd., Erzhen Vil., Guantian Dist., Tainan City (1F Service Desk, Guantian Gongye District Service Center)

(3) Guiren Employement Services Desk

Telepono: 06-3300948    Fax: 06-3307292

Address: No. 2, Sec. 2, Zhongshan Rd., Guiren Dist., Tainan City (Back Building, Guiren District Office)

(4) Xinshi Employment Services Desk

Telepono: 06-5892322    Fax: 06-5892324

Address: No. 12, Zhongxing St., Xinshi Vil., Xinshi Dist., Tainan City (3F Xinshi District Office)

(5) Jiali Employment Services Desk

Telepono: 06-7236701    Fax: 06-7236703

Address: No. 417, Zhongshan Rd., Jiali Dist., Tainan City (1F Jiali Local Government Office)

(6) Yonghua Employment Services Desk

Telepono: 06-2930785    Fax: 06-2930786

Address: No. 6, Sec. 2, Yonghua Rd., Anping Dist., Tainan City (8F Yonghua Government Center)

(7) Tainan Technology Industrial Park On-Site Service

Telepono: 06-3840346    Fax: 06-3842025

Address: No. 1, Science Park Avenue, Annan Dist., Tainan City (1F Technology Industrial District Service Center)

(8) Heshun Zongtouliao Industrial Zone On-Site Service

Telepono: 06- 3563883         Fax: 06-3563661

Address: No. 98, Sec. 2, Anhe Rd., Annan Dist., Tainan City (Tong Yang Group)

(9) Shugu Park District On-site Service

Telepono: 06-5895432    Fax: 06-5894697

Address: No. 8, Xinshi District Center, Tainan City (1F Shugu Park District Service Center)

(10) Tainan City Senior Citizen Talent Service Center

Telepono: 06-5832516    Fax: 06-5832913

Address: No. 1, Minzu Rd., Shanhua Dist., Tainan City (Sa tapat ng Shanhua Train Station)

III. Handicraft Exhibition at Gabay sa Pagbenta para sa mga Bagong Imigrante – Qingtian Creative Dream-Building Workshop:

Ang Sunny Day Creative Dream-Building Workshop (Sunny Day Workshop) ay isang plataporma para sa mga taong may kapansanan, bagong imigrante, at mga partikular na target na manggagawa sa Kalakhang Tainan para mapakita ang kanilang mga handicraft. Umaasa itong magamit ang kakayahan ng Internet na maabot ang sinuman saanman, upang maipakita ng mga taong may kapansanan, bagong imigrante, at partikular na mga manggagawa ang kanilang mga handicraft. Ang mga bagong imigrante ang mga manggagawa ay maaaring ipakita ang kanilang mga kakayahan nang walang limitasyon sa oras o espasyo. Bukod pa rito, kung mayroong mga oportunidad na magtayo ng mga stall at makabenta, mag-aabiso ang Bureau upang makahanap ng mga partner para sa proyektong ito at mas lalong mabigyan ng pansin ang kanilang mga gawa at mapabuti ang kanilang mga benta.

1.Kwalipikasyon sa Pag-aplay: Ang mga aplikante ay dapat na nagtataglay ng galing sa handicraft at ng kakayahang magawa ang mga ito, at anuman sa mga sumusunod na kwalipikasyon:

(1)Mga bagong imigranteng nakarehistro sa lungsod na nakasali at nakumpleto ang anumang kursong bokasyonal na pagsasanay sa handicraft na itinaguyod ng iba’t ibang lokal na pamahalaan o ng Workforce Development Agency ng Ministry of Labor (kabilang ang mga sangay nito), at makapagbibigay ng sertipiko bilang patunay.

(2)Mga bagong imigranteng nakarehistro sa lungsod na nasasakop ng isa sa mga kalagayang nakasaad sa Artikulo 24 ng Employment Services Act.

(3)Mga naging may-ari ng Showgirl ng Labor Affairs Bureau at nakapagsumite ng mga kaugnay na gawa at patunay sa patuloy na paggawa, o mga nakakumpleto ng kurso sa bokasyonal na pagsasanay na kinumisyon o itinaguyod ng iba’t ibang lokal na pamahalaan o ng Workforce Development Agency ng Ministry of Labor (kabilang ang mga sangay nito), at makapagbibigay ng sertipiko bilang patunay.

2.Ang mga produkto ay dapat na sariling gawa.

(1)Paraan ng Pag-aplay: Mag-aplay sa panahon ng pag-anunsyo ng Bureau sa Abril at Oktubre bawat taon. Ang isang aplikasyon ay may bisa ng dalawang taon.


(2)Mga Dapat na Isumiteng Impormasyon: Application form, ang format ay hiwalay na tutukuyin ng Bureau na ito. Isang litratong may kulay at isang kopya ng gawa. Ang pangalan, kategorya, ispesipikasyon, presyo, at iba pang kaugnay na impormasyon ukol sa prdoukto ay dapat na nakasulat sa Chinese.

(3)Proseso ng Seleksyon: Ang Bureau ay tumatanggap ng mga aplikasyon tuwing Abril at Oktubre ng bawat taon. Mag-aanyaya ng mga iskolar at mga eksperto upang pagpulungan ang mga aplikasyon. Para sa mga papasa, tutukuyin ng Bureau ang petsa ng eksibisyon at aabisuhan ang mga aplikante.

※ Para sa mas detalyadong introduksyon, mangyaring bisitahin ang Sunny Day Creative Dream-Building Workshop ng Labor Affairs Bureau:

https://minority.tainan.gov.tw/index.php

Para sa iba pang mga detalye, mangyaring makipag-ugnayan sa aming opisyal na website:

https://web.tainan.gov.tw/labor/cp.aspx?n=528 

 

Kawanihan ng Pampublikong Kalusugan

I.Mga Serbisyong Pangkalusugan para sa mga Asawa ng mga Bagong Imigrante upang Pangalagaan ang Kalidad ng Kalusugan:

 1. Pagbigay ng mga may katuturang patnubay sa pamamahala ng fertility at preventive health tulad ng pagpaplano ng pamilya, pangangalaga bago at matapos manganak, pangangalaga habang nagdadalang tao, reproductive health care, pagpapasuso, pagbabakuna, pagsusuri sa kanser ng kababaihan, pag-iwas at pagkontrol sa mga malalang sakit, pag-iwas at pagkontrol sa mga nakakahawang sakit, promotion ng mental health, atbp.
 2. Pagpapayo sa mga asawang dayuhan at taga-Tsina ukol sa pagsali sa National Health Insurance.
 3. Paggabay sa mga bagong imigrante ukol sa mga subsidiyo para sa pagpapatingin sa doktor ng mga nagdadalang tao na hindi nakakuha ng health insurance bago magpa-register.

II.Health Care para sa mga Anak ng mga Bagong Imigrante:

 1. Pagsuri at pagpayo ukol sa ligtas na kapaligiran sa tirahan ng mga anak ng mga bagong imigrante.
 2. Pagbigay ng mga subsidiyo para sa pagpapatingin sa doctor bago magdalang tao, hereditary na sakit, biochemical na sakit, birth control para sa mga espesyal na grupo ng tao, at artipisyal na pagpapalaglag na sumusunod sa “Mga Panukala para sa Eksempsyon o Subsidyo para sa mga Nagdadalang Tao”.
 3. Pagbigay ng screening ukol sa pag-unlad ng mga batang anak ng mga bagong imigrante. Kung may pinaghihinalaang pagkaantala sa pag-unlad, magbibigay ng tulong sa pag-ulat at pagsangguni habang patuloy na susubaybayan ang naturang pag-unlad ng bata.
 4. Susubaybayan at pamamahalaan ang mga kaso ng mga bagong panganak na pinaghihinalaang positibo o kumpirmadong positibong.

III. Mga Service Window ng Kawanihan ng Pampublikong Kalusugan para sa mga Bagong Imigrante sa Bawat Distrito:

District Health Station

Address

Telepono

Xinying District Health Station

No. 72, Sanmin Rd., Xinying Dist., Tainan City

06-6355696

Yanshui District Health Station

No. 1, Wumiao Rd., Yanshui Dist., Tainan City

06-6521041

Baihe District Health Station

No. 5, Guoguan Rd., Yongan Vil., Baihe Dist., Tainan City

06-6852014

Madou District Health Station

No. 11-1, Xingguo Rd., Xiangkou Vil., Madou Dist., Tainan City

06-5722215

Jiali District Health Station

No. 159, Jinxue Rd., Jiali Dist., Tainan City

06-7224106

Xinhua District Health Station

No. 143, Jiankang Rd., Xinhua Dist., Tainan City

06-5906025

Shanhua District Health Station

No. 200, Zhongshan Rd., Shanhua Dist., Tainan City

06-5837035

Xuejia District Health Station

No. 38, Jianguo Rd., Xuejia Dist., Tainan City

06-7833359

Liuying District Health Station

No. 54-5, Liuying, Shilin Vil., Liuying Dist., Tainan City

06-6220464

Houbi District Health Station

No. 3, Houbi Vil., Houbi Dist., Tainan City

06-6872624

Dongshan District Health Station

No. 236, Dongshan Vil., Dongshan Dist., Tainan City

06-6802618

Xiaying District Health Station

No. 137, Section 2, Zhongshan Rd., Yingqian Vil., Xiaying Dist., Tainan City

06-6892149

Liujia District Health Station

No. 110, Zhonghua Rd., Liujia Dist., Tainan City

06-6982013

Guantian District Health Station

No. 128, Section 1, Zhongshan Rd., Longtian Vil., Guantian Dist., Tainan City

06-5791493

Danei District Health Station

No. 2, Danei Vil., Danei Dist., Tainan City

06-5761044

Xigang District Health Station

No. 368, Zhongshan Rd., Xigang Dist., Tainan City

06-7952338

Qigu District Health Station

No. 379, Dacheng Vil., Qigu Dist., Tainan City

06-7872277

Jiangjun District Health Station

No. 185-6, Zhongxing Vil., Jiangjun Dist., Tainan City

06-7942007

Beimen District Health Station

No. 50, Yonglong Vil., Beimen Dist., Tainan City

06-7862043

Xinshi District Health Station

No. 12, Zhongxing St., Xinshi Dist., Tainan City

06-5992504

Anding District Health Station

No. 59-1, Anding Vil., Anding Dist., Tainan City

06-5922022

Shanshang District Health Station

No. 35-2, Shanshang Vil., Shanshang Dist., Tainan City

06-5781013

Yujing District Health Station

No. 5, Zhongzheng Rd., Yujing Dist., Tainan City

06-5742275

Nanxi District Health Station

No. 226, Zhongzheng Rd., Nanxi Dist., Tainan City

06-5751006

Nanhua District Health Station

No. 226-1, Nanhua Vil., Nanhua Dist., Tainan City

06-5771139

Zuozhen District Health Station

No. 172-15, Zhongzheng Vil., Zuozhen Dist., Tainan City

06-5731114

Rende District Health Station

No. 2, Ln. 606, Zhongshan Rd., Rende Vil., Rende Dist., Tainan City

06-2704153

Guiren District Health Station

No. 1, Sec. 1, Zhongzheng North Rd., Guiren Dist., Tainan City

06-2304030

Guanmiao District Health Station

No. 1000, Zhongzheng Rd., Shanxi Vil., Guanmiao Dist., Tainan City

06-5952395

Longqi District Health Station

No. 158, Xinshizi, Qiding Vil., Longqi Dist., Tainan City

06-5941397

Yongkang District Health Station

No. 51, Wenhua Rd., Yongkang Dist., Tainan City

06-2326507

East District Health Station

No. 418, Sec. 1, Linsen Rd., Longshan Vil., East Dist., Tainan City

06-2674085

South District Health Station

No. 6, Nanhe Rd., Tainan City

06-2618578

West Central District Health Station

No. 94, Huanhe St., Anhai Vil., West Central Dist., Tainan City

06-2252403

North District Health Station

No. 50, Xihua St., North Dist., Tainan City

06-2252404

Annan District Health Station

No. 70, Renan Rd., Annan Dist., Tainan City

06-2567406

Anping District Health Station

No. 310, Yuping Rd., Anping Dist., Tainan City

06-2996210

Kalusugan ng mga Ina at Bata at ng mga Nagdadalang Tao, Kawanihan ng Pampublikong Kalusugan, Lungsod ng Tainan

https://health.tainan.gov.tw/page.asp?orcaid=265B4573-BCBB-485F-9917-9D20D8F824C3